Naisjaosto

Naisjaosto on seuramme tuki ja turva. Kilpailujen huollon ja kanttiinitoiminnan järjestäminen on jaoston vastuulla.
Jaosto järjestää jäsenilleen myös retkiä, teatterimatkoja sekä aktiivista liikuntatoimintaa. Jumppatoiminta on aktiivista.