Testijuoksujen alustava aikataulu

21.9.2017

28.10.2017

25.11.2017

9.12.2017

27.01.2018

24.02.2018

24.03.2018

28.04.2018

xx.05.2018